Δανιηλίδης Κατασκευαστική

Our concern is consistency and quality

PROFILE

The construction company Daniilidis, with its many years of experience in the field of construction, notes in its history many construction projects, mainly in the area of ​​Thessaloniki but also in various areas of Halkidiki. The company specializes in the design, construction and renovation of any building project. Until recently, it undertook to deliver complete solutions for your new home or business, from the study to the completion of the project.

OUR SERVICES

Purchase & Compensation of plots

Εφόσον θέλετε να αξιοποιήσετε κάποιο οικόπεδο σας, μπορούμε να το συζητήσουμε προς όφελος και των δύο πλευρών είτε κυρίως ως πρός την πώληση του είτε ως πρός την αντιπαροχή του.

Sales

We will be happy to inform you about the projects that are to be completed or about the constructions that have been completed and are for sale.

They trusted us

OUR PROJECTS

See complete solutions for building, constructing or renovating buildings.